Huisregels


 Onze huisregels zijn opgesteld om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en miscommunicatie te vermijden. Op deze manier kan ik steeds kwalitatieve behandelingen aanbieden en worden wachttijden in de salon vermeden.

 

Een afspraak maken

Afspraken kunnen gemaakt worden via de boek nu knop op de website, via e-mail of telefonisch. Indien ik tijdens de openingsuren uw oproep niet beantwoord, ben ik met een behandeling bezig. Tijdens de behandeling is mijn aandacht 100% op de klant gericht en is rust ook heel belangrijk. Hierdoor ben ik telefonisch soms moeilijker bereikbaar en is online reserveren een betere optie.

 

Een afspraak annuleren of verplaatsen

Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, dient u ons minstens 24u op voorhand te verwittigen.

Bij annuleren of verplaatsen van de afspraak minder dan 24u op voorhand wordt er €25 / geboekte half uur in rekening gebracht. No-show (niet komen tijdens je behandeling zonder te annuleren): 100% van de behandeling wordt in rekening gebracht. Dit omdat ik uw plaats niet meer verder kan geven aan iemand anders en ik te vaak klanten moet weigeren wegens een volle agenda. Het is dan heel jammer dat er een plaats vrij komt die niet meer benut kan worden. Op deze manier kunnen we respectvol met elkaars tijd omgaan.

 

Stiptheid

Ik werk op afspraak, om u de beste service te kunnen bieden en wachttijden in de salon te voorkomen. Gelieve zelf ook steeds tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak. Wanneer u te laat komt, zal ik uw behandeling moeten inkorten. (Als inkorten bij een behandeling niet kan, zullen we de afspraak op een ander moment moeten inboeken. Ook hier geld het annulatie policy.)

Op deze manier is de volgende klant op de agenda hier niet de dupe van.

 

Betaling

Je kan in het salon betalen met Bancontact, de Bancontact-app op je smartphone of contant.

 

  


Privacyverklaring


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die CoSy Beauty verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van CoSy Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan CoSy Beauty verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

CoSy Beauty, Anselmostraat 96 2018 Antwerpen (uitgebaat door Vaes Sylvia BE0736 860 401
De salon is bereikbaar via +32 493 41 15 03 of sylvia@cosybeauty.be

2. Welke gegevens verwerkt CoSy Beauty en voor welk doel

2.1       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer,  e-mailadres,

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2       CoSy Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van CoSy Beauty;

c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, haar en nagels worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

CoSy Beauty gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van CoSy Beauty. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

CoSy Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft CoSy Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt CoSy Beauty gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1     Via de eigenaresse van CoSy Beauty kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. CoSy Beauty zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop CoSy Beauty je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van CoSy Beauty via  sylvia@cosybeauty.be

 

6. Wijzigingen

 

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken. 

 CoSy Beauty

Anselmostraat 96

2018 Antwerpen

Tel: +32 493 41 15 03

  sylvia@cosybeauty.be

 Openingsuren

op afspraak

do: 08.00 - 19.00

di, woe & vrij: 08.00 - 18.00

za: 8.00 - 14.00

   

BE 0736 860 401

 Like us on Facebook

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.